Ana sayfa Tarife ve Talimatlar

sigorta_mevzuati_baslik

Tarife ve Talimatlar

12.02.2016 İhtiyari Deprem ve Yanardağ Püskürmesi Teminatına İlişkin Tarife ve Talimat (15.02.2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir.) pdf icon
31.12.2015 Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimat Tebliği doc icon
27.10.2015 Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (Trafik) Branşında Ruhsat Sahibi Sigorta Şirketleri Tarafından Belirlenecek Azami Brüt Prim Tutarları Hakkında Hazine Müsteşarlığı Yazısı pdf icon
06.05.2015 Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası Tarife Ve Talimatı Tebliği doc icon
29.12.2014 Tehlikeli Maddeler İçin Yaptırılacak Zorunlu Sorumluluk Sigortalarına İlişkin Tarife ve Talimatta Değişiklik Yapılmasına Dair Tarife ve Talimat (1.1.2015'ten itibaren geçerli) doc icon
18.10.2014 Deniz Araçları Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tarife Ve Talimat Tebliği (Bu Tebliğ, yolcu sayısı 12’den fazla olan deniz araçları için yayımı tarihinde; yolcu sayısı 12 veya 12’den az olan deniz araçları için 30 Mart 2015 tarihinde yürürlüğe girer.) doc icon
19.07.2014 Deniz Araçları Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimat Tebliği (18.10.2014 tarihli ve 29149 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan tebliğ ile yürürlükten kaldırılmıştır) doc icon
03.02.2014 Devlet Destekli Arıcılık (Arılı Kovan) Sigortası Teknik Şartları, Tarife ve Talimatı pdf icon
14.03.2013 Devlet Destekli Bitkisel Ürün Sigortası Teknik Şartları, Tarife ve Talimatları pdf icon
01.01.2013 İhtiyari Deprem ve Yanardağ Püskürmesi Teminatına İlişkin Tarife ve Talimat (15.02.2016 tarihine kadar yürürlüktedir.) doc icon
01.01.2013 Trafik Sigortası Rehber Tarifesi excel icon
01.01.2013 Devlet Destekli Su Ürünleri Sigortası Teknik Şartları, Tarife ve Talimatları pdf icon
01.01.2013 Devlet Destekli Sera Sigortası Tarife ve Talimatları pdf icon
01.01.2013 Devlet Destekli Kümes Hayvanları Hayat Sigortası Teknik Şartları, Tarife ve Talimatları pdf icon
01.01.2013 Devlet Destekli Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortası Teknik Şartları Tarife ve Talimatları pdf icon
01.01.2013 Devlet Destekli Büyükbaş Hayvan Hayat Sigortası Teknik Şartları Tarife ve Talimatları pdf icon
09.03.2011 Deniz Yolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatı (09.03.2011 tarihinde yürürlüğe girmiştir) doc icon
30.07.2010 Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatı doc icon
09.05.2010 Tehlikeli Maddeler İçin Yaptırılacak Zorunlu Sorumluluk Sigortalarına İlişkin Tarife ve Talimat (31.12.2014 ve öncesi için) doc icon
01.01.2010 Kıyı Tesisleri Deniz Kirliliği Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatı doc icon
29.12.2005 Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası Tarife ve Talimatı doc icon
27.01.2005 Sertifika Mali Sorumluluk Sigortası Tarife Ve Talimatlar doc icon
26.06.2004 Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası Tarife Ve Talimatı doc icon

tsrsb   acentelermeclisi   dask   sigortacili   sigortaci_gazetesi   sigorta_gov  tramer   tsev   tusaf  guvencehesabi     
   sigorta hasar takip merkezi hayat sigortası bilgi merkezisağlık sigortası bilgi merkezisigorta bilgi merkezisigorta tahkim komisyonu    sigorta-gundemi    sigorta-haber      

windows live messenger
limewire indir