Ana sayfa İsad
manset

Antalya Sigorta Acenteleri Derneği’nin düzenlediği “Sigorta Hukuku Sözleşmeleri ve KVVK Kanunu Bilgilendirme” başlıklı toplantıya katılım sağladık

Perşembe, 28 Kasım 2019 14:17

11 2019 Sigorta Hukuku Soslesmeleri 960x390

İSAD olarak 23 Kasım 2019 tarihinde, Antalya Sigorta Acenteleri Derneği’nin düzenlediği “Sigorta Hukuku Sözleşmeleri ve KVVK Kanunu Bilgilendirme” başlıklı toplantıya katılım sağladık. TOBB SAİK yönetimi,TOBB Sigorta Sektör Meclisi üyeleri, Hazine Müsteşar Yardımcısı Dr.Ahmet Genç , TÜSAF Yönetim Kurulu üyeleri, Tüsaf Üyesi Acente Derneklerinin Yönetim Kurulu üyeleri, TSB (Türkiye Sigorta Birliği )Yöneticileri SBM (Sigorta Bilgi Merkezi) Yöneticileri , Hukuk Danışmanı Dursun Saat, sektördeki birçok yönetici ve acente meslektaşımızda toplantıya katılım gösterdi.

İki bölümden oluşan toplantının öğleden önceki oturumunda; Öncelikle ev sahibi dernek yöneticileri, TÜSAF ve SAİK başkanları sektörel sorunlar hakkında ki görüş ve önerilerini paylaştılar. Hukuk Danışmanı Dursun Saat ise Sigorta hukuku ve KVKK yürürlüğe girmesi ile acenteler için oluşabilecek riskler ve alınacak önlemler hakkında bilgi verdi.

Toplantının öğleden sonra ki bölümünde ise, Sayın Ahmet Genç moderatörlüğünde, KVKK ve diğer sorunlar konulu bir panel yapıldı. Panelin konuşmacıları olan TOBB SAİK Başkanı Sayın Levent Korkut, SBM Genel Müdürü Sayın Murat Hakseven, HDI Sigorta Genel Müdürü Sayın Ceyhan Hancıoğlu, TSB Genel Sekreteri Sayın M.Akif Eroğlu ve hukukçu Sayın Dursun görüşlerini aktararak karşılıklı istişarelerde bulundular. Toplantının son bölümünde Sigorta Acenteleri soru, görüş ve önerilerini söz alarak aktardılar.

Bu önemli toplantıyı düzenleyen ve ev sahipliği yapan ANSAD Yönetimine teşekkür ederiz.

 11 2019 Sigorta Hukuku Soslesmeleri 1 

11 2019 Sigorta Hukuku Soslesmeleri 2

11 2019 Sigorta Hukuku Soslesmeleri 5

11 2019 Sigorta Hukuku Soslesmeleri 3

11 2019 Sigorta Hukuku Soslesmeleri 4

11 2019 Sigorta Hukuku Soslesmeleri 6

 

 

Sigorta Sektöründe ki Sorunların çözüm ve önerilerinin görüşüldüğü bir toplantı İstanbul Ticaret Odasın da gerçekleşti.

Pazartesi, 25 Kasım 2019 14:11

isad sigorta sektorundeki sorunlar paneli 960x390

 

21.11.2019 tarihinde Sigorta Sektöründe ki Sorunların çözüm ve önerilerinin görüşüldüğü bir toplantı İstanbul Ticaret Odasın da gerçekleşti.

Sigorta sektöründe faaliyet gösteren Tüm Sivil Toplum Kuruluşlarının Yönetimin de ki kişilerin yanı sıra Broker derneklerinin ,T.O.B.B ,S.E.İ.K ve S.A.İ.K Başkanlarının da bir arada olduğu bir toplantı oldu.

isad sigorta sektorundeki sorunlar paneliEyyüp Çelik moderatörlüğün de Hüseyin Duru , Levent Korkut ve Ahmet Nedim Erdem konuşmalar yaparak ,sektörde ki gelişmelerden haberdar ettiler.

Özellikle bazı şirketlerin acente kanalından gelen işleri riskleri var deyip aynı işlerin banka kanalı ile yapılıyor olmasının sıkıntısını dile getirdiler.Bankaların sektörün gelişmesine de bazı engeller sağladığı konuşuldu.

18/Ekim  / 2019 tarihinde resmi Gazete de yayınlanan Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme Ve Denetleme Kurumu’nun resmen kurulmuş olmasının sigortacılığının gelişmesini sağlayacak ve acenteler tarafında ki bir çok konular hakkında da  hızlı kararlar alınmasına da vesile olacağına inanılıyor.

Trafik Poliçelerinin iptal edilmesi durumun da komisyon iade edilmemesi konusu gündeme geldi.

Dijital Poliçe uygulamasının SBM ile çalışmaların devam ettiğinin bilgisi verildi.

Kredi kartların poliçe tahsilatlarında 3D uygulamasının olacağını ve bu sebeple meydana gelen sahtekarlığının da önüne geçmiş olacağını belirttiler.

Taşımacılık yapan araçların Zorunlu Koltuk Sigortasının da resmi yapılması ile ilgili bilgiler aktarıldı.Üzerinde çalıştıklarını ilettiler.

Başkanımız Berrin Dinç kürsüye çıkıp gelirlerimizi arttırmamız gerektiğini, bunun için çeşitli alternatiflerin yapılmasını ve bunun için tüm STK’ların bir araya gelerek  birlik olması gerektiğini belirtti.  Başkanımız sözlerini devir bir olma devri diye bitirdi.

Biz İstanbul Sigorta Acenteleri Derneği olarak her zaman desteğe ve yardıma hazırız mesajını vermiştir.

 

 

isad sigorta sektorundeki sorunlar paneli     isad sigorta sektorundeki sorunlar paneli

isad sigorta sektorundeki sorunlar paneli     isad sigorta sektorundeki sorunlar paneli

 

 

 

Tüsaf Ve İsad’ın İstanbul’da Gerçekleştirdikleri Toplantı Büyük Yankı Uyandırdı

Çarşamba, 23 Ekim 2019 14:11

 isad tusaf istanbul toplantisi m

Türkiye Sigorta Acenteleri Federasyonu (TÜSAF) ve İstanbul Sigorta Acenteleri Derneği (İSAD) tarafından düzenlenen Sigorta Acenteleri Toplantısı’nda acenteler için yeni gelir kapısı olabilecek konular gündeme geldi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan İSAD Başkanı Berrin Dinç, “Sigorta acenteden satın alınır” dedi. Dinç, bu konuda acentelere büyük görevler düştüğünün de altını çizdi. Sigorta Acentelerinin birlik olması gerektiğini özellikle vurguladı.

 

“Acentelere saygınlık kazandıracak ürün”

TUSAF Başkanı Murat Büyükçelebi ise sigorta acentelerinin işinin çok zor olduğunu söyledi. Avrupa’da Amerika’da sigorta acentelerinin çok yüksek kazançları olduğunu ve prestijleri bulunduğunu belirten Büyükçelebi, “Bizlerin de onların seviyelerine gelmesi gerekiyor. Ancak işimiz çok zor. Bunu hep birlikte yaşıyoruz. Dağıtım kanalları arasındaki haksız rekabet, bankaların haksız rekabeti, brokerlerin haksız rekabeti ve bir takım uygulamalarla karşı karşıyayız. Özellikle bankaların haksız rekabetiyle ilgili inanılmaz şikayetler var. ‘Bankacılar sigortacılık yapmasın’ diye bir söylem ortaya atıldı. Ancak Türkiye’de bunu gerçekleştirebilecek bir lobiye sahip değiliz. Dünyada sigorta şirketleri banka sahibi olurken, Türkiye’de bankaların sigorta şirketleri var. Finans sektörünün yüzde 80’nin sahibi olan bir yapıya ‘Sen sigortacılık yapamazsın’ diyemezsiniz. Sigortacıların bankacılık yapar seviyeye gelmesi lazım” şeklinde konuştu.

Acenteler saygın konuma gelmesi ile ilgili çözüm önerileri olan toplantıda FİNDEX, Anadolu Sağlık Merkezi ve Homer sigorta acenteleri ile projelerini paylaştılar.

Yaklaşık 250 acente yetkilisinin katıldığı toplantıda, karşılıklı soru cevap yapıldıktan sonra toplantı gala yemeğiyle sona erdi.

isad tusaf istanbul toplantisi 14   isad tusaf istanbul toplantisi 02

isad tusaf istanbul toplantisi 01    isad tusaf istanbul toplantisi 08

isad tusaf istanbul toplantisi 03    isad tusaf istanbul toplantisi 04

isad tusaf istanbul toplantisi 05    isad tusaf istanbul toplantisi 06

 

isad tusaf istanbul toplantisi 09    isad tusaf istanbul toplantisi 10

isad tusaf istanbul toplantisi 11    isad tusaf istanbul toplantisi 13

 

 
 

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:509 ) Resmi Gazete’de Yayımlandı.

Çarşamba, 23 Ekim 2019 12:10

isad vergi iletisim merkezi

  19.10.2019 tarihli ve 30923 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile;

e-Fatura uygulamasına geçme zorunluluğu bulunan mükelleflerimizin aynı zamanda e-Arşiv Fatura uygulamasına da geçmek zorunda olduğuna ilişkin düzenleme yapılmıştır.

 e-Ticaret paydaşı olan internet satış platformları, internet ortamında ilan yayınlayanlar ve internet reklam aracıları e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamasına geçmek zorunda olacaklardır.

e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce, 1/1/2020 tarihinden itibaren düzenlenecek faturaların, vergiler dahil toplam tutarının 30 Bin TL’yi (vergi mükelleflerine düzenlenenler açısından vergiler dahil toplam tutarı 5 Bin TL’yi) aşması halinde, söz konusu faturaların, “e-Arşiv Fatura” olarak Başkanlıkça sunulan e-Belge düzenleme portali üzerinden düzenlenmesi zorunlu hale getirilmiştir.

Tüm serbest meslek erbapları (avukatlar, mali müşavirler, serbest çalışan doktorlar, mimarlar, mühendisler vb.) 2020 yılı Haziran ayından itibaren serbest meslek makbuzlarını e-Serbest Meslek Makbuzu olarak düzenlemek zorunda olacaklardır.

Hal kayıt sistemi kapsamında sebze ve meyvelerin ticareti ile iştigal eden tüccar ve komisyoncular 1/1/2020 tarihinden itibaren e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye, e-Müstahsil Makbuzu uygulamaları ile e-Defter uygulamalarına dahil olmak zorunda olacaklardır.

Sigorta, emeklilik ve reasürans şirketleri Sigorta Poliçeleri ile Sigorta Komisyon Gider Belgelerini, bankalar dekont belgesini, yetkili döviz müesseseleri de Döviz Alım-Satım belgelerini ve tüm mükelleflerce kullanılan Gider Pusulası belgesi e-Belge olarak düzenlenebilecektir.

Akaryakıt istasyonları dahil olmak üzere EPDK’dan akaryakıt sektöründe faaliyette bulunmaya ilişkin lisans alan tüm mükelleflere Tebliğde öngörülen geçiş zamanlarında e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye ve e-Defter uygulamalarına geçiş zorunluluğu getirilmektedir.

Gübre takip sistemi kapsamında bulunan mükelleflerce gerçekleştirilen sistem kapsamındaki malların sevkinde e-İrsaliye kullanma zorunluluğu getirilmektedir.

Demir çelik sektöründe, madencilik alanında vergi kayıp ve kaçağını azaltmak ve sektörde haksız rekabeti engellemek amacıyla imalat, ihracat veya ithalat faaliyetinde bulunan mükelleflerin e-İrsaliye uygulamasına geçiş zorunluluğu öngörülmüştür.

E-Fatura uygulamasına dahil olan mükelleflerin çiftçilerden gerçekleştirdikleri zirai mahsül alımlarında kağıt ortamda düzenledikleri müstahsil makbuzlarının elektronik ortamda e-Müstahsil Makbuzu olarak düzenlenmesi zorunluluğu getirilmiştir.

Söz konusu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.
Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.

 

TÜSAF ve İSAD İŞBİRLİĞİ İLE

Çarşamba, 09 Ekim 2019 17:15

 tusaf isad is birligi slyt

 DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIMIZ,

Acenteler, Hazine Onayı ile Finansal Aracılık yapmaya başlıyor,

TÜSAF ve İSAD işbirliği ile ekonomik krizde olduğumuz son yıllarda Acentelerimize nefes aldıracak yeni bir kazanç sistemi sağlıyoruz.

Kaçırılmayacak bu fırsatı duymak isteyenler…

19/10/2019 tarihinde Cumartesi günü Topkapı ERESİN otelde yapacağımız toplantıda sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyarız.

Katılımın sınırlı olması sebebi ile lütfen 11/10/2019 tarihine kadar

Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir MAİL ADRESİNE GERİ DÖNÜŞLERİNİZİ BEKLİYORUZ.

 
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL


tsrsb   acentelermeclisi   dask   sigortacili   sigortaci_gazetesi   sigorta_gov  tramer   tsev   tusaf  guvencehesabi     
   sigorta hasar takip merkezi hayat sigortası bilgi merkezisağlık sigortası bilgi merkezisigorta bilgi merkezisigorta tahkim komisyonu    sigorta-gundemi    sigorta-haber      

windows live messenger
limewire indir