Ana sayfa Makaleler SİGORTA SEKTÖRÜNDE DİGİTAL MEDYA

kutuphane_baslik

SİGORTA SEKTÖRÜNDE DİGİTAL MEDYA

Peki Ülkemizde Sigorta şirketleri dijital medya karşısında ne yapmalı?

Dijital dönüşümün yaşandığı çağımızda şirketlerin yapması gereken değişim karşısında hızlı aksiyonlar almak ve kurum içinde kültürel değişimi gerçekleştirmek olmalıdır.

- Bir dağıtım kanalı değil, stratejik bir araç,
- Bir teknoloji değil, bir yaşam tarzı,
- Mobil medya kanalların kullanılması
- Dijital medyanın dikkate alınması
- Yenilikçiliğin (inovasyonun) organizasyonun içine entegre edilmesi,
- Kurum kültüründe değişime gidilmesi gereklidir.

Şirketler dijital alanda çok istekliler, ancak bu durum gerçekle ne derece örtüşüyor?

Sigorta şirketleri geleceğin dijital liderliği rolünü arzu etmelerine karşın, bu isteklerini ve hedeflerini hayata geçirmek için, şu ana kadar kayda değer ilerleme göstermemişler. Sigorta şirketleri kendilerini geri planda tutuyorlar.

Eski teknolojiler, bilgi teknolojilerindeki yavaşlık ve kültürel kısıtlar gibi iç etkenler ilerlemenin önünü kesiyor. Kültür ve yenilikçilik (inovasyon) gibi anahtar konulara odaklanmak, şirketlerin gelecekte dijital medya olanaklarını yakalama konusunda daha başarılı olmasına ve önemli bir değer yaratmasına imkân sağlayacak.

Müşteri deneyiminin artırılarak mevcut müşterilerin muhafaza edilmesi , Şirket stratejilerin en büyük iki sürükleyicisi, “müşteri deneyiminin zenginleştirilmesi” ve “müşteri ilişkilerinde daha fazla kontrolün geri kazanılması " için Acenteye ve Digital medyaya ihtiyaç ortaya çıkıyor. Yeni müşteri kazanmanın maliyeti artmaya devam ederken, mevcut müşterilerin elde tutulması gittikçe artan bir zorunluluk halini alıyor ve müşteri deneyiminin faydalarının kritik ve ölçülebilir olması gerekliliğini beraberinde getiriyor. Digital medya da ölçümleme yapmak ise çok daha basit ve ölçülebilir net sonuçlar veriyor.

Sigorta aracıları da birer müşteri

Sigorta şirketleri, Acente kanallarının gücünün, stratejilerin uygulanmasını en önemli 3 nedenden biri olarak görmeli. Yatırımlar, faydaların paylaşılması ve daha iyi bir müşteri deneyimi için, müşterek bir değer vaadinin, iletişiminin yapılması ve kanal çatışmasının en aza indirilmesine yardımcı olacaktır.

Mobil ve tablet cihazlar büyük bir hızla yaygınlaşırken, bunları ihmal etmek geleceğe sırt çevirmek anlamına gelecektir. Sigorta şirketlerinin Dijital medyayı benimsemesi daha çok ciddiye alması gerekiyor.

Saygılarımla


tsrsb   acentelermeclisi   dask   sigortacili   sigortaci_gazetesi   sigorta_gov  tramer   tsev   tusaf  guvencehesabi     
   sigorta hasar takip merkezi hayat sigortası bilgi merkezisağlık sigortası bilgi merkezisigorta bilgi merkezisigorta tahkim komisyonu    sigorta-gundemi    sigorta-haber      

windows live messenger
limewire indir