Ana sayfa Komiteler

isad_hakkinda_baslik

Komiteler


GÖREV TANIMLARI 

 

 ÜYELER VE ÖRGÜTLENME DİREKTÖRÜ 

 • ÜYE ALIM PROSEDÜRÜNÜN TAKİBİ
 • İKİ FAAL ÜYEMİZİN YAZILI REFERANSI İLE ÜYELİK İÇİN BAŞVURUDA BULUNAN ÜYE ADAYININ BAŞVURUSUNUN YAPILARAK İLK YK TOPLANTISINDA GÖRÜŞÜLMESİNİN SAĞLANMASI,
 • ÜYE ADAYININ EN AZ İKİ ÜYESİNİN OLUMLU OYU İLE GEÇİCİ ÜYELİĞE SEÇİLMESİNİN SAĞLANMASI,
 • BAŞVURUNUN YK CA GÖRÜŞÜLMESİNDEN SONRA ADAYA (KABUL, RED, VEYA ŞARTLI KABUL) BİLDİRİMİN YAPILMASINI EN GEÇ MÜTEAKİBEN 3 İŞGÜNÜ İÇERİSİNDE YAZILARIN GÖNDERİLMESİ,
 • ÜYELİĞE KABULÜ HALİNDE YAZI EKİNDE ÖDEME PLANI+TÜZÜK+ DERNEK TANITIM FORMU+AMAÇ BİLDİRGESİ GÖNDERİLECEKTİR
 • ÜYE ADAYININ TOPLANTIYA ÇAĞRILMASI VE TOPLANTI ÖNCESİ YK ÜYELERİNE TANIŞTIRILMASININ SAĞLANMASI
 • ÜYELİĞİ KABUL EDİLEN ADAYIN ÜYELİĞİNİN BİLDİRİLMESİ
 • ÜYELERE YAPILACAK TÜM BİLDİRİMLERİN YAPILMASI,
 • YÖNETİM KURULUNCA KABUL EDİLEN ÜYELERİN ÜYE DEFTERİNE KAYDEDİLMESİ ( RESMİ )
 • ÜYE DEFTERLERİNİN GÜNCEL TUTULMASI ( ADRES DEĞİŞİKLİĞİ, AİDAT ÖDEMESİ, KAYDININ SİLİNMESİ VB. )
 • ÜYE ADRES DOSYALARININ GÜNCEL TUTULMASI,
 • ÜYELERİN KİMLİK KARTI İŞLEMLERİNİN YAPILMASI,
 • ÜYELERLE YK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN YÜRÜTÜLMESİ,
 • ÜYE DİLEKLERİNİN TOPLANTI DİLEK VE ÖNERİLERİ BÖLÜMÜNDE GÖRÜŞÜLMESİNİN SAĞLANMASI VE BİLDİRİLMESİ
 • ÜYELER ARASI İLETİŞİMİN SAĞLANMASI,
 • YENİ ÜYE BULUNMASININ SAĞLANMASI,
 • ÜYELİK AVANTAJLARININ BİLDİRİLMESİ SAĞLAR,
 • ŞUBELER İLE YK KOORDİNASYONUNU SAĞLAR,
 • BİRLİĞİN ÖRGÜTLENMESİNE YARDIMCI OLUR,
 • ORGANİZASYON ŞEMALARI, GÖREV TANIMLARI HAZIRLAR,
 • YK VE ÜYELERİ BU KONULARDA BİLGİLENDİRİR

 

BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER 

 • YAZILI VE GÖRSEL BASIN VE MEDYA İLİŞKİLERİN YÜRÜTÜLMESİ,
 • HER TOPLANTIDAN ÖNCE BASINA DUYURUNUN YAPILMASI,
 • HER TOPLANTIDAN SONRA, BASINA HABER BÜLTENİ GÖNDERİLMESİ , BUNUN LİSTE OLARAK HAZIRLANMASI,
 • BÜLTENLERİN ANAYASA VE GENEL AHLAKA UYGUNLUK , DERNEK TÜZÜĞÜNE UYGUNLUĞUNUN KONTROL EDİLMESİNİ SAĞLAMAK,
 • TÜM TOPLANTILARLA İLGİLİ FİLM ,FOTOĞRAF İŞLERİNİN ORGANİZE EDİLMESİ, ARŞİVLENMESİNİN SAĞLANMASI,
 • TOPLANTILAR KONFERANSLARLA İLGİLİ ORGANİZASYON YAPILMASI,
 • SOSYAL AMAÇLI ORGANİZASYONLAR YAPILMASI,
 • AKTİVİTENİN ÖZETİNİN YAZARAK BÜLTENDE ÇIKARILMASI, KLASMANI,
 • DERNEK TANITIMININ SAĞLANMASINA YARDIMCI OLMAK,
 • DERNEĞİN YAZILI VE GÖRSEL BASINDA YER ALMASINI SAĞLAMAK, BUNUNLA İLGİLİ FAALİYETLERDE BULUNMAK,

 

 ÇALIŞMA GRUPLARI KOORDİNATÖRÜ 

 • MEVCUT ÇALIŞMA GRUPLARININ FAALİYETLERİNİ YK. ADINA TAKİBİ,
 • GEREKTİĞİNDE ÇALIŞMA GRUPLARININ TOPLANTIYA ÇAĞRILMASI VEYA GRUBUN YK TOPLANTISINA DAVETİ,
 • GEREKLİ ÇALIŞMA GRUPLARININ HAZIRLANMASINI YK SUNULMASI VEYA YK NUN HAZIRLANMASINI İSTEDİĞİ ÇALIŞMA GRUPLARININ FAALİYETLERİNİN HAZIRLANMASINA YARDIMCI OLUNMASI,
 • ÇALIŞMA GRUPLARININ FAALİYETLERİNİN KONTROLÜ VE ZAMANINDA BİTİRİLMESİNİN SAĞLANMASI,
 • EĞİTİM PROGRAMLARININ HAZIRLANMASI,
 • SEKTÖR İSTATİSTİKLERİ VE YORUMUNUN HAZIRLANARAK BÜLTEN OLARAK YAYINLANMASININ SAĞLANMASI,
 • ÜNİVERSİTELER İLE İŞBİRLİĞİNİN SAĞLANMASI,
 • SİGORTA ŞİRKETLERİ BİRLİĞİ KOMİTELERİ İLE KOORDİNASYON
 • MEVCUT ÜYELERE EĞİTİM SEMİNERLERİ ORGANİZASYONU,
 • MEVCUT ÜYELERDEN VEYA DIŞARIDAN KOMİTELERE FAYDALI KİŞİLERİN BULUNMASI, DESTEĞİNİN SAĞLANMASI,

VB. GİBİ

 

SOSYAL AKTİVİTELER KOORDİNATÖRÜ

 Sosyal Hayata Katılım, Sosyal Dayanışma ve Etkinlikler

 • Sivil toplum kuruluşları ile irtibatlı çalışılması,
 • İnsanların hayatlarını kolaylaştırmak, iyileştirmek, refah düzeylerini artırmak için uğraş veren teknik elemanların ülke ve toplum sorunlarına bakışı, tespit edilen bu sorunlara çözüm önerileri üretilerek kamu oyuna sunulması ve bunların takipçisi olunması,
 • Kent sorunlarıyla ilgili paneller düzenlenmesi,
 • Üyeler arasındaki dayanışmanın artırılması amacı ile il başkanlığınca yemekli toplantıların ve çayların düzenlenmesi,
 • Kentleşmenin getirdiği stresli iş ortamından uzaklaşmak ve diğer şehirlerdeki üyelerimizle de yakın ilişki kurulabilmesi için sosyal ve kültürel gezilerin düzenlenmesi,
 • Milli ve Dini günlerde bu ortak sevincin paylaşımı amacıyla toplantılar düzenlenmesi,
 • Üye ve öğrenci üyelerin teknik bilgi ve becerilerinin artırılması amacı ile fuar, sempozyum ve endüstriyel işletmelere teknik gezilerin organize edilmesi ve desteklenmesi,
 • Üyelerimiz için eğitim merkezleri ve sosyal tesisler kurarak üye ilişkilerimize güç katmak istiyoruz.
 • Etkinliklerimizde derneğimiz ve Sivil Toplum Kuruluşları, Üniversiteler, Sanayi ve Ticaret kuruluşları ile işbirliğinin geliştirilmesi hedeflenecektir. 

A. Görev Tanımı

 1.       Tüm kurum ve organizasyonlar ile sistemli, sağlıklı ve sıcak ilişkiler kurmak, vizyon ve misyonu doğrultusunda temel değerlerimizi üyelerimizle paylaşarak yaşamak.
 2.       Üyeler arasındaki yakınlaşmayı ve mesleki dayanışmayı güçlendirecek çalışmalar yapmak.  

B. Faaliyet Alanı

 1. 1.     Sivil Toplum Kuruluşları ile ilişkiler kurmak ve ortak programlar düzenlemek.
 2. 2.     Yabancı ülkelerin benzer STK’larıyla ilişkiler ve programlar düzenlemek.
 3. 3.     Kamu ve özel kuruluşlar ile ilişkileri geliştirmek, komisyon ve sektörlerin projelerini sunmak.
 4. 4.     Faaliyetlerin sürekliliği için müesseseleşmek.
 5. 5.     Kültürel, sosyal ve teknik içerikli geziler düzenlemek.
 6. 6.     Üyelerimizin İSAD ile ilişkilerinin güçlendirilmesi, üyelerimiz arasındaki iletişimin arttırılması için sosyal ve kültürel çalışmalar yapmak.

 


tsrsb   acentelermeclisi   dask   sigortacili   sigortaci_gazetesi   sigorta_gov  tramer   tsev   tusaf  guvencehesabi     
   sigorta hasar takip merkezi hayat sigortası bilgi merkezisağlık sigortası bilgi merkezisigorta bilgi merkezisigorta tahkim komisyonu    sigorta-gundemi    sigorta-haber      

windows live messenger
limewire indir